หน้าแรก >> ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การบริหารจัดการด้านการเงินในศตวรรษที่ 21”


ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การบริหารจัดการด้านการเงินในศตวรรษที่ 21”

GE- Smart Financial planning , the 21st Century Skills and financial Skills

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.

      ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการเงินในศตวรรษที่ 21” ความท้าทายด้านการเงิน ศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับชีวิตในยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการ ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของตนเองและ ของสังคม อย่างเท่าทัน  ก้าวแห่งการเรียนรู้ ก้าวไปกับ “Creativity beyond borders”  วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอรท์- เชียงใหม่

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 16 ธันวาคม 2563
| |