หน้าแรก >> ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีและคณะนักศึกษาลาว หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลี  บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายบุญชัย  จันสีนา ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559
| |