หน้าแรก >> คณะนักศึกษาลาว หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


คณะนักศึกษาลาว หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดยนายคำหล้า นาคะวงค์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายบุญชัย  จันสีนา ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นางอุบลนัดดา  สุภาวรรณ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นางพรฤดี  พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายพรชัย  จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ภัตตาคารจีนตูลู่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559
| |