หน้าแรก >> อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี ให้การต้อนรับดร.กาวกัง ฮาน(Guogang Han)และคณะ


อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี ให้การต้อนรับดร.กาวกัง ฮาน(Guogang Han)และคณะโอกาสเยี่ยมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับดร.กาวกัง ฮานจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานไก(Nankai University Management) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยแคทอลิคลีลและเป็นหัวหน้าโปรแกรมฝรั่งเศส-จีนนอกจากนี้ยังเป็นศาสตราจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยหลายๆที่ในประเทศจีน สำหรับการพบปะในครั้งดร.กาวกัง ฮานได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมืออื่นๆในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559
| |