หน้าแรก >> สวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัด


สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

          อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบ นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

          อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและมอบกระเช้าปีใหม่แด่ นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560  ณ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สวัสดีปีใหม่ 2560 นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 

สวัสดีปีใหม่ 2560 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์  นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 4 มกราคม 2560
| |