หน้าแรก >> สวัสดีปีใหม่ 2560 กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่


สวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

          อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบ นายเหริน  ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560  ณ  สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2560

ท่านซินยา  อาโอกิ  กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2560 นางเจนนิเฟอร์  ฮาร์ไฮ  กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา

สวัสดีปีใหม่ 2560  ท่านเกา  แสนละวิน  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ประจำเชียงใหม่

 

ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 5 มกราคม 2560
| |