หน้าแรก >> จิตอาสา ทำความสะอาดวัดดอยคำ


จิตอาสา 

อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี นำผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ บริเวณวัดดอยคำ  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม 1. บริเวณบรรไดทางขึ้นวัด  กลุ่ม 2 บริเวณถนนทางขึ้นวัด  กลุ่ม 3 บริเวณลานจอดรถ


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
| |