หน้าแรก >> ร่วมงานวันชาติเมียนมาร์


ร่วมงานวันชาติ

อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  มอบของและร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  โดยมี นายเกา  แสนละวิน  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รับมอบ  ณ  ห้องอิมพีเรียลบอลรูม  โรงแรมดิเอ็มเพรส ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 4 มกราคม 2560
| |