หน้าแรก >> สวัสดีปีใหม่ 2560 สื่อมวลชน


สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

ผศ.บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางอุมาพร  เสียงสูง  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  มอบของสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 6 มกราคม 2560
| |