หน้าแรก >> อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหารร่วมประชุม ม.แม่ฟ้าหลวง


ร่วมประชุม

อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา  ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา ในนามศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมประชุมหัวข้อ"ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศและการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ" ณ โรงแรมวนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 13 มกราคม 2560
| |