หน้าแรก >> อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมสวัสดีปีใหม่ ดร.สมูบูรณ์ สู่ประเสริฐ


สวัสดีปีใหม่ ดร.สมบูรณ์  สู่ประเสริฐ

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและมอบของสวัสดีปีใหม่ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิชีวิตใหม่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการพัฒนา  ณ ห้องอาหารเดอะเชฟ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 17 มกราคม 2560
| |