หน้าแรก >> ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุะยา ผุู้ช่วยอธิการบดี ร่วมฟังสวดอภิธรรม


ร่วมฟังสวดอภิธรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และนางอุมาพร เสียงสูง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมงานสวดอภิธรรม นายบรรจงศักดิ์  ไชยประสิทธิ์  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  ณ  วัดปราสาท  อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 16 มกราคม 2560
| |