หน้าแรก >> แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย 053-819999 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ตามแนบ


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  แจ้งช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย

ท่านสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆช่องทางดังนี้

โทรศัพท์หมายเลข 053-819999

ส่งเอกสาร ทางอีเมล์ : info@northcm.ac.th 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566
| |