หน้าแรก >> ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมระดมความคิดเห็น


เข้าร่วมระดมความคิดเห็น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 จัดโดยสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 18 มกราคม 2560
| |