หน้าแรก >> สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566


สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566

       อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์  รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำดำหัว ขอพรท่านอธิการบดี  ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566  พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร ที่ได้ช่วยกันนำมารวมกัน ข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีล้านนาสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีอันงดงามควรค่าแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาสืบไป  ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 เมษายน 2566
| |