หน้าแรก >> พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพราะราชกุศลฯ


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยอาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี และ อำเภอหางดง โดยนายศักดิ์ชัย     คุณานุวัฒนชัยเดช นายอำเภอหางดง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 21 มกราคม 2560
| |