หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-Grad สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday May 13th, 2022; 2 - 5 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2566
| |