หน้าแรก >> งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565


          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  ในชื่องานว่า "ชาวนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุงาน" เพื่อแสดงความขอบคุณและประกาศคุณงามความดีที่ คณาจารย์และบุคลากร ได้ปฎิบัติงานมาจบครบเกษียณอายุราชการ โดย ดร.ณรงค์  ชวสิทธุ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตยกย่องเกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 7 ท่านดังนี้  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา 2. อาจารย์เสวตร์  ตาจุมปา 3. อาจารย์ปกรณ์ โรมา 4. อาจารย์สุนันท์  สุ้นโหย  5. นางวันดี  วันอ้าย  6. นางเย็น  ล้วนงาม  7. นางอุไร  แย้มเจริญ  ที่ได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แสดงคุณงามความดี ทุกท่านคือ อินทรี ผู้แกร่งกล้า ที่สำคัญของทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ภายในงานมีการมอบ เกียรติบัตร ให้ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซื้งและอบอุ่น

          ขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานเกษียณ ผู้เกษียณทุกท่าน และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยมาสร้างรอยยิ้มและความสุขในครั้งนี้

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2566
| |