หน้าแรก >> ปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตแก่นักศึกษาชมรม EAGLE ESPORT


วันที่  9 สิงหาคม 2566  เวลา13.00น. - 16.00น.

          สำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตแก่นักศึกษาชมรม EAGLE ESPORT" ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

          วิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต( ROV)/อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กีฬา/ระเบียบวินัยนักกีฬาอีสปอร์ต : โดย นางสาวนางสาวชามาฎา ผู้ฝึกสอนนักกีฬา E-SPORT มืออาชีพ เลเวล 1

          เสวนากับวิทยากรพิเศษ ผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ " การพัฒนาตนเองสู่นักกีฬา กีฬาอีสปอร์ต" : โดย คุณเมธี เจือสุวรรณ ประธานชมรม E-SPORT ศรีราชา


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 10 สิงหาคม 2566
| |