หน้าแรก >> พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่


พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00น. 

ณ ห้องประชุมบัวระวงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

               อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงค์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากรร่วมกันของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 4 กันยายน 2566
| |