หน้าแรก >> อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน


เทศกาลตรุษจีน

          อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2017  โดยมีท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

นางสาวจง ฮุ่ยฟาง ครูอาสาสมัครชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้แสดงการเขียนตัวอักษรจีนภายในงาน  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 24 มกราคม 2560
| |