หน้าแรก >> อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อาจารย์พรพิมล  จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์สุรัสวดี  อินทร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 23 มกราคม 2560
| |