หน้าแรก >> อบรมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ  “ความจริงของชีวิต”


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ  “ความจริงของชีวิต”  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

บรรยายโดย  อาจารย์ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง 

จัดโดย ชมรมสารธรรมล้านนา ร่วมกับโรงแรมคุ้มภูคำ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567
| |