หน้าแรก >> อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์บูลลี่”


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์บูลลี่” หน้าห้องรัฐมนตรี

จัดขึ้นเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการถูกข่มขู่คุกคาม และช่วยลดความรุนแรงทุกรูปแบบ ในสถานศึกษา

บรรยายโดย

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  บุญลือ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและความเป็นนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณครูสุภัทรี เลาหวีรภาพ นักจิตวิทยาคลินิก มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

อาจารย์โทโมเอะ อซาอิ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และทีมงาน


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2567
| |