หน้าแรก >> พิธีประดับบ่า นักศึกษาการบิน


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 

ณ ปฎิบัติการ เครื่องบิน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

          ดร.ภูม  ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธี ประดับบ่า ให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567
| |