หน้าแรก >> พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2567


 อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์  รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ขอพรท่านอธิการบดี  ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2567  พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร ที่ได้ช่วยกันนำมารวมกัน ข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีล้านนาสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีอันงดงามควรค่าแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาสืบไป  ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 30 เมษายน 2567
| |