หน้าแรก >> ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร สำหรับ ปีการศึกษา 2568


วันที่ 2  กรกฎาคม 2567 ศูนย์สื่อสารองค์กร เริ่มออกเดินทางพบปะนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน ระดับชั้น มันธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะแนวการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2568 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 2 กรกฏาคม 2567
| |