หน้าแรก >> ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Weber State


                                                                                                                                                                         4 มีนาคม 2560

             

            ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Weber State โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และ Weber State University จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยและพัฒนาเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ต่อไป ณ สนามบินเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 6 มีนาคม 2560
| |