หน้าแรก >> ต้อนรับ WEBER STATE UNIVERSITY


                                                                                                                                                                        7 มีนาคม 2560

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวีเบอร์ สเตท (WEBER STATE UNIVERSITY) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย ดร.ริชาร์ด ฟราย (Dr.Richard Fry) รองศาสตราจารย์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร.เดวิด เบิร์ด (Dr.David Byrd) รองศาสตราจารย์ภาคภาษาอังกฤษ ดร.ดี ดี เมาเวอร์ (Dr.Dee Dee Mower) ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษและทีมนักศึกษา 14 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 7 มีนาคม 2560
| |