หน้าแรก >> ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ


                                                                                                                                                                       13 มีนาคม 2560

             วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติโดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเสื้อสูทมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ร่วมกับดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 13 มีนาคม 2560
| |