หน้าแรก >> เทศกาลโฮลี (Holi Festival)


                                                                                                                                                                       13 มีนาคม 2560

     

              อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลโฮลี (Holi Festival) หรือเทศกาลสาดสี  สำหรับเทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลของชาวฮินดูที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกๆปี โดยจะมีการสาดสีและน้ำใส่กัน เทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลแห่งมิตรภาพ มิตรสหายได้แสดงไมตรีเข้าสวมกอดกัน  ผู้ที่เคยขัดแย้งกันก็จะได้ปรับความเข้าใจและคืนสู่มิตรภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาหลักสูตรปกติให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ณ ลานสุนทรีย์

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 13 มีนาคม 2560
| |