หน้าแรก >> ต้อนรับนักศึกษาฟิลิปปินส์มาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง


      อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อมาฝึกงาน กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง โดยใช้ระยะเวลา1เดือน พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่และกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา

07/04/60


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 7 เมษายน 2560
| |