หน้าแรก >> ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์


งานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์

    อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี  อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และอาจารย์ภัทรพล ศิลารักษ์ ได้รับเชิญจาก  ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และ สถานกงสุล ณ โรงแรมอนันตรา จังหวัดเชียงใหม่

06/04/60


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 10 เมษายน 2560
| |