หน้าแรก >> #ยินดีต้อนรับน้องใหม่65 #สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ #คณะบริหารธุรกิจ  


#ยินดีต้อนรับน้องใหม่65 #สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ #คณะบริหารธุรกิจ  

ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วย ดร.ภูม  ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และคณาจารย์  ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สู่อ้อมกอดรั้วชมพู-เหลือง #แหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2565
| |